In aceasta sectiune gasiti concluziile intalnirilor regionale la care au participat membrii retelei ROTSA. Va rugam sa lasat un feedback si alte completari privitoare la subiectele dezbatute in grupurile de lucru.

Moderator: Raiu Sergiu

de Sergiu -Altele
#33
DRAFT
Minuta reuniunii Comitetului pentru elaborarea Planului Național pentru Autism 2020 – 2022 din data de 14.01.2019, orele 11:00-13:00, Sediul Secretariatului General al Guvernului

La reuniunea Comitetului pentru elaborarea Planului Național pentru Autism 2020 – 2022 care a avut loc în data de 14 ianuarie 2019 începând cu ora 11, la Palatul Victoria, Sala Dobrogea, au participat reprezentanţi ai următoarelor instituții și organizații:

1. Secretariatul General al Guvernului
2. Aparatul de lucru al Prim-Ministrului
3. Ministerul Sănătății
4. Ministerul Educației Naționale
5. Ministerul Muncii și Justiției Sociale
6. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
7. Ministerul Finanțelor Publice
8. Ministerul Justiției
9. Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog
10. Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități
11. Asociația ”Autism România„
12. Asociația ”Help Autism„
13. Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist ”F.E.D.R.A.”
14. Asociația ”Pentru Voi”

Lucrările Comitetului au fost conduse de doamna Oana-Elena Pintilei, secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în calitate de președinte, conform art. 4, alineatul (1) din Decizia privind înființarea Comitetului pentru elaborarea Planului național pentru autism pentru perioada 2020 – 2022.
Fiind prima reuniune a Comitetului, în deschidere, doamna Oana-Elena Pintilei a adresat o alocuțiune de bun-venit și a prezentat pe scurt inițiativa creării Comitetului, subliniind faptul că acțiunea concretă în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață ale persoanelor cu tulburări din spectrul autist (TSA) reprezintă o prioritate pentru Guvernul României și pentru doamna Prim-ministru, Viorica Dăncilă. Încă din cuvântul introductiv s-a precizat că se dorește conceperea unui document realist, care să poată fi implementat, sub forma unui document strategic și a unui plan de acțiuni care să cuprindă soluțiile, iar acesta trebuie să fie adoptat înainte de finalul anului 2019. În finalul alocuțiunii, doamna secretar de stat Oana-Elena Pintilei a prezentat agenda reuniunii.
Ulterior, a avut loc un tur de masă în care fiecare dintre participanți s-a prezentat și a adăugat câteva aspecte de ordin general despre implicarea instituției/organizației pe care o reprezintă în domeniul persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate.
După prezentări, doamna secretar de stat Oana-Elena Pintilei a abordat, conform agendei, subiectul Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF), precizând că, anterior reuniunii, s-a primit feedback pe cale electronică de la unii dintre membrii Comitetului, iar aceste observații au fost preluate total sau parțial și au fost deja integrate în varianta de ROF supusă discuției în cadrul reuniunii. S-au solicitat, în cadrul ședinței, noi observații și propuneri de modificare a ROF-ului.
Domnul Angel Gheorghiu, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a propus următoarele modificări:
Art. 4, punctul (2), e) ”în situațiile în care președintele nu poate participa la reuniunile Comitetului, coordonarea acestuia este realizată de către unul din cei doi vicepreședinți.”
Art. 5, punctul (1) ”Comitetul se reunește în ședințe ordinare lunare sau, ori de câte ori este necesar, în ședințe extraordinare, la convocarea președintelui. Convocarea se face întotdeauna în scris, invitațiile fiind transmise prin e-mail, cu confirmare de primire.”
Art. 6, punctul (2) ”Regulamentul poate fi modificat ori de câte ori este nevoie, prin votul membrilor Comitetului.”
Doamna Liana Mitran, Inspector General pentru Învățământul Special și Special Integrat din Ministerul Educației Naționale, a propus următoarele modificări:
Art. 2, punctul (1) ”Se organizează și funcționează potrivit prevederilor Deciziei de înființare a Comitetului și are rolul de a elabora Planul Național pentru Autism pentru 2020 – 2022, în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață ale persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate.”
Art. 4, punctul (1), d) ”elaborarea Planului Național pentru Autism pe perioada 2020-2022 în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață ale persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate, care va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătății;”
Doamna Gabriela Coman, președinta Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție, face propunerea ca și alte instituții, precum Casa Națională pentru Asigurări de Sănătate sau Colegiul Psihologilor, să fie invitate permanent. Se precizează că acest aspect este deja prevăzut în Decizia Prim-ministrului privind înființarea Comitetului și se propune elaborarea ulterioară a unei liste complete cu instituțiile ce trebuie invitate permanent la lucrările Comitetului.
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare, cu modificările aduse în cursul reuniunii. Forma finală a ROF-ului va fi trimisă prin e-mail tuturor membrilor Comitetului.
Următorul punct pe ordinea de zi a fost constituit de calendarul de activități. Dată fiind perioada de implementare 2020 – 2022, este necesar ca documentul strategic și planul de acțiuni să fie finalizate până cel târziu în luna august 2019, astfel încât, până la finele anului să poată parcurge circuitul de avizare și aprobare.
Prima etapă o constituie evaluarea situației actuale, realizarea unui tablou de ansamblu privind situația persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate din România. Termenul pentru această primă etapă este de o lună, iar după circa două săptămâni fiecare instituție trebuie să trimită informațiile la zi privind statisticile în domeniu, cadrul juridic, stadiul implementării anumitor măsuri, probleme, propuneri.
În continuarea discuției, dna Daniela Bololoi, președinta Asociației Help Autism, a atras atenția că acreditarea ONG-urilor pentru servicii sociale este un proces dificil, cronofag și care presupune costuri financiare semnificative. Ca răspuns, dna Elena Solomonesc, secretar de stat în cadul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, a precizat că în curând se vor schimba criteriile de eligibilitate, precum și unele condiții, precum obligativitatea autorizațiilor ISU, în vederea unui acces mai larg la posibilitatea de a oferi servicii sociale acreditate.
Doamna Gabriela Coman, președinta Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție, propune identificarea exactă și completă a furnizorilor de servicii pentru copii și adulți cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate.
Dna Liuba Iacoblev, președinta Asociației Autism România, propune un draft de document pentru cadrul analizei de nevoi și subliniează necesitatea obținerii de testimoniale de la persoanele cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate. Drept răspuns, dna secretar de stat Oana-Elena Pintilei, propune o întâlnire separată cu mediul asociativ din sfera persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate, după ce se va elabora draftul evaluării situației actuale.
În finalul reuniunii, s-a stabilit ca termen data de 28 ianuarie 2019 pentru transmiterea informațiilor privind evaluarea situației actuale, în format unitar, iar următoarea reuniune a Comitetului în actuala formulă (instituțiile reprezentate la nivel de secretar de stat sau de președinte) să aibă loc peste o lună, în jurul datei de 15 februarie 2019. Comitetul la nivel tehnic se va întruni ori de câte ori este nevoie.
Notă: este disponibilă și se arhivează înregistrarea în format audio a reuniunii, în integralitatea sa, fiind consultabilă de către membrii Comitetului, la cerere.

Mai puternici pentru copiii cu autism!