In aceasta sectiune gasiti concluziile intalnirilor regionale la care au participat membrii retelei ROTSA. Va rugam sa lasat un feedback si alte completari privitoare la subiectele dezbatute in grupurile de lucru.

Moderator: Raiu Sergiu

#27
Problemă sesizată (P) /// Măsură propusă (M)

1. (P) Integrarea în mediu școlar nu poate fi forțată și generalizată. Este necesară suplimentarea personalului specializat - psihologi, ș.a care să preia din responsabilitățile integrării. Cadrul didactic ar fi astfel degrevat de sarcinile aferente psihologului /// (M) Realizarea unui studiu care să releve câți copii cu TSA pot fi acceptați într-o clasă, pentru ca actul educațional să fie eficient pentru toți copiii. Formare continuă, susținută și supervizare eficientă pentru cadrele didactice și personalul specializat.

2. (P) Lipsa monitorizării, evaluării și supervizării terapeuților/specialiștilor ///(M) Standarde generale de evaluare

3. (P) Nu există standarde și competențe pentru personalul calificat ///(M) Reglementări COR

4. (P) Identificarea tardivă a cazurilor copiilor diagnosticați cu TSA și implicit scăderea șanselor de recuperare într-un timp optim ///(M) Modificări legislative privind finanțarea screening-ului timpuriu în cabinetele medicilor de familie

5. (P) Specialiști insuficienți sau lipsa fondurilor care să permită ONG-urilor să angajeze mai mult personal de specialitate ///(M) Formarea specialiștilor subvenționată de stat într-o anumită pondere, cel puțin pentru formarea de bază

6. (P) Consiliere insuficiență pentru părinții copiilor cu TSA /// (M) Suplimentarea numărului de specialiști, prin subvenționare totală sau parțială de la bugetul de stat sau bugetul local

7. (P) Lipsa unei echipe pluri/multi-disciplinare funcționale care să abordeze problemele/situații ale copiilor cu TSA în totalitatea complexității acestora ///(M) Constituirea echipelor pluri/multidisciplinare

8. (P) Serviciile sunt prea costisitoare, ceea ce constituie o barieră pentru accesul la serviciile necesare copilului cu TSA ///(M) Decontarea orelor de terapie pentru cazurile sociale

9. (P) Servicii de sprijin și consiliere post diagnostic pentru familie în vederea prevenirii abandonului ///(M) Înființarea, cel puțin la nivel regional, de servicii de susținere a familiei, orientare către servicii specializate, asistență pentru părinții copiilor cu TSA, îndeosebi pentru familiile monoparentale și înființarea de centre multidisciplinare pentru diagnosticare, evaluare, consiliere și terapie

10. (P)Accesul limitat/insuficient al copiilor u TSA la terapii gratuite și diversificate ///(M) Vouchere de terapie, personalizate în funcție de nevoile identificate

11. (P) Incapacitatea instituțiilor de stat de a susține, în mod continuu și eficient, serviciile necesare pentru copiii cu TSA ///(M) Externalizarea serviciilor către ONG-uri, sprijinirea acestora prin asigurarea de personal de specialitate, plata salariilor acestora și subvenționarea serviciilor de la bugetul local (total sau parțial)

12. (P) Actualul sistem de decontare a terapiilor prin cabinetele psihologice ineficientă /// (M) Decontarea terapiilor prin CAS

13. (P)Birocrație pentru încadrarea în grad de handicap, copilul pierde timp prețios ///(M) Simplificarea procedurilor de încadrare în grad de handicap

14. (P) Sprijin insuficient pentru familii ///(M) Înființarea de Centre Respiro cu personal specializat

15. (P) Lipsa de comunicare între principalii actori din domeniul TSA (instituții, specialiști, ONG-uri) ///(M) Crearea de proceduri de lucru clare între instituții și sectorul neguvernamental

16. (P) In primul an, se recomandă terapia la domiciliu, pentru a reduce stresul copilului și al părinților și creșterea șanselor de acomodare și succes. ///(M) Servicii de terapie la domiciliu la vârstă foarte mică. Servicii de intervenție timpurie pentru copil și familie

17. (P) Lipsa unei strategii armonizate cu nevoile reale ale copilului și familiei ///(M) Realizarea unei Strategii coerente de integrare a copiilor în instituții de învățământ și grupuri de suport

18. (P) Legislația este greu aplicabilă ///(M) Reglementarea normelor de aplicare a legislației în vigoare

19. (P) Părinți dezorientați, obosiți ///(M) Înființarea „Telefonului Părintelui” pentru consiliere și orientare

20. (P) Lipsa locurilor de muncă adaptate persoanelor de peste 16 ani cu TSA ///(M) Terapie ocupațională prin înființarea de structuri de economie socială, ateliere protejate, conștientizarea angajatorilor despre beneficiile angajării, promovarea unei imagini pozitive referitor la aptitudinile deosebite pe care le au aceștia, campanii de schimbare a preconcepțiilor conform cărora aceștia ar fi vulnerabili și predispuși la accidente de muncă, agresivi ș.a.

21. (P) Contrar conceptului de Șanse Egale pentru toți copiii identificați cu TSA, există cazuri în care, datorită indiferenței părinților sau refuzului acestora de a accesa servicii benefice pentru copil, acesta este în pericolul de a rămâne ”blocat” în stadiul existent și de a nu se dezvolta pentru o viață normală /// (M) Intervenția Instituțiilor abilitate și crearea cadrului legislativ adecvat, astfel încât să se dea posibilitatea copilului de a avea acces la toate serviciile necesare recuperării acestuia, indiferent de poziția exprimată de părinți, fără a fi necesar acordul acestora. Completarea normelor cu consecințele pe care și le asumă părinții în cazul refuzului sau neglijării setului de servicii optim, recomandat pentru copil.

22. (P) Efortul financiar suplimentar al părinților în vederea asigurării și plății transportului zilnic, îndeosebi pentru copiii din alte localități ///(M) Subvenționarea a minim 50% din costul transportului, la solicitarea părinților și în urma unei anchete sociale.

23. (P) Lipsa empatiei sau a acceptării de către comunitate a copiilor diagnosticați cu TSA. Astfel există o presiune și respingere continue, resimțite atât de către părinți cât și de către copii /// (M) Acțiuni de conștientizare a comunității/populație cu privire la particularitățile copiilor cu TSA, cu o frecvență mai mare. Acestea să fie realizate atât prin intermediul mass media, cât și la nivelul școlilor, grădinițelor sau comunității în general.

24. (P) Copiii proveniți din medii familiale aflate în situații de risc, de sărăcie, nu au posibilitatea de a accesa serviciile optime copilului, punând astfel, independent de voința lor, copilul în pericol de stagnare în dezvoltarea pentru o viață independentă /// (M) Acoperirea cheltuielilor serviciilor de la bugetul local și de stat, în proporție de 100%, în urma unei anchete sociale și recomandări din partea DGAS.

25. (P) Prea puțini profesori cu experiență sau abilități specifice gestionării problemelor întâlnite/situațiilor /// (M) În comisia de examinare pentru ocuparea posturilor în învățământ să existe și reprezentați din partea Asociațiilor acreditate în domeniu
#31
1-facilitarea accesului la servicii de interventie specializata
Avand in vedere, ca exista un numar mare de cazuri de copii si tineri cu TSA, care au nevoie de interventii si terapii de recuperare specifice, consider necesara infiintarea mai multor centre de recuperare, finantate de la bugetul de stat, tinandu-se cont de numarul de copii, tineri cu TSA dintr-un anumit judet/zona si nevoile de recuperare, de a beneficia de servicii de recuperare specifice ale acestora. Aceasta propunere este motivata de faptul ca exista judete unde exista un numar mare de cazuri de copii si tineri cu TSA si lipsesc, de asemenea, ONG-urile de profil si astfel, acesti beneficiari se pot adresa pentru a solicita servicii de recuperare, in cel mai bun caz, singurului centru de stat, specializat in a oferi servicii de recuperare pentru copii cu TSA, din cadrul DGASPC si care de cele mai multe ori se afla in resedinta de judet.
2-adecvarea sistemului de invatamant la nevoile si particularitatile elevilor cu TSA si reducerea abandonului scolar
In ceea ce priveste integrarea copiilor cu TSA in scoala, consider necesar, implementarea programului Teacch in cadrul scolii de masa , dar si in cadrul scolii speciale, ca sistem eficient de invatare pentru copii cu TSA. Astfel, se pot infiinta clase integrate in cadrul scolii de stat (incepand de la gradinita, clase primare si gimnaziu),unde elevii cu TSA sa beneficieze de un cadru de invatare , cu curriculum adaptat dupa modelul Teacch, model aplicat, de exemplu, in Europa, in Islanda in cadrul invatamantului de stat si in S.U.A., in Carolina de Nord din 1971. Astfel, profesorii vor fi pregatiti si formati sa aplice acest model de structuare a activiatii scolare pentru elevii cu TSA, avand rezultate pozitive.<br/>
3-facilitarea adaptarii copiilor la sistemul de invatamant<br/>
Consider ca este important sa existe o retea de persoane de insotire - shadow, calificate si recunoscute profesional, ale caror servicii sa fie decontate, fie de ministerul invatamantului , fie de administratia locala, primarii, etc si la care sa apeleze parintii copiilor cu TSA pentru a insoti copiii cu TSA la ore.<br/>
4-formarea profesionala a specialistilor care lucreaza cu persoane cu TSA <br/>
Este important sa existe cursuri de calificare, de specializare in terapii specifice in lucrul cu persoanele cu TSA , care sa fie recunoscute unanim la nivel national si pentru care ar putea sa opteze persoanele interesate in a se califica.De asemenea, este trebuie avut in vedere, sa existe o perioada de supervizare pentru fiecare terapeut, fiecare alegandu-si supervizorul, in functie de modelul de terapeutic ales a fi aplicat. <br/>
5-integrarea tinerilor cu TSA pe piata muncii<br/>
In acest sens, propun infiintarea unor ateliere de terapie ocupationala , in cadrul carora tinerii sa invete sa produca diferite obiecte ce pot apoi a fi puse in vanzare, sa se califice in anumite meserii in functie de abilitatile si optiunile lor etc.<br/>
In aceste centre, accesul trebuie sa fie gratuit iar costurile implicate sa fie decontate din surse de la stat sau altele.</t>
6-stabilirea cadrului de lucru adecvat pentru a desfasura activitati de terapie
Se va avea in vedere stabilirea numarului maximum de cazuri de lucru pe zi,pe saptamana, pentru un terapeut, durata sedintelor de terapie, materialele folosite etc.
#37
Buna ziua,

Multumim pentru implicarea in acest proiect si pentru participarea foarte activa in intalnirea din grupul de lucru cat si pe acest forum/platforma de dezbateri.
Vom analiza lista de propuneri si solutii transmisa de dumneavoastra si impreuna cu expertii politici publice din proiect vom prelua in lista de prioritati temele pe fiecare domeniu, educational-formare, social, medical, etc.

Tinem legatura,

Maria Moța

Mai puternici pentru copiii cu autism!