Asociația Help Autism înființează o rețea pentru elaborarea și promovarea de politici publice alternative pentru copiii cu tulburări de spectru autist

Proiectul "Creșterea Implicării ONG-urilor și Partenerilor Sociali în Promovarea Politicilor Publice Alternative Pentru Copiii cu TSA" a fost lansat în luna iulie de asociația Help Autism, o organizație ce luptă pentru recuperarea și integrarea copiilor afectați de tulburare de spectru autist (TSA).

Asociația Help Autism își propune prin acest nou proiect să formeze o rețea naționalăde ONG-uri și instituții publice care să realizeze alternative la politicile existente și să facă din TSA o problemăprioritară pentru domeniile sănătății, educațieiși muncii.

(...)

Moderator: Raiu Sergiu

de caius -Reprezentant ONG
#46
Strângerea dosarelor de candidatură pentru ONG-uri în cadrul proiectului „Creșterea implicării ONG-urilor și partenerilor sociali în promovarea politicilor publice alternative pentru copii cu TSA” s-a încheiat cu succes

Asociația Help Autism, împreună cu membrii proiectului „Creșterea implicării ONG-urilor și partenerilor sociali în promovarea politicilor publice alternative pentru copii cu TSA”, anunță cu bucurie încheierea etapei de strângere a dosarelor de candidatură pentru ONG-uri.
Prin implicarea activă și neobosită a experților de teren, s-a reușit crearea unei echipe de 59 de ONG-uri, care își propun îmbunătățirea politicilor publice actuale în domeniul copiilor diagnosticați cu TSA.
Efectivul de oameni și instituții implicați în colaborarea cu membrii proiectului s-a ridicat la 106 reprezentanți ai ONG-urilor și 78 de specialiști din instituțiile publice, care vor contribui cu expertiza lor la elaborarea unor politici publice alternative celor existente pentru copiii cu TSA.
ONG-urile și instituțiile publice partenere ale proiectului au o experiență în domeniu cuprinsă între 6 și 20 de ani, având până la 30 de beneficiari per instituție, oferind servicii cât mai diversificate, printre care și consiliere psihologică pentru aparținători, recuperare și tratament la sediul organizației/instituției, diagnosticare și evaluare, cursuri de formare pentru personalul specializat sau recuperare și tratament la domiciliul beneficiarului.
În etapele următoare ale desfășurării proiectului, care se află deja în derulare, experții vor desfășura întâlniri de lucru regionale împreună cu membrii ONG-urilor din echipă, precum și cu specialiștii din cadrul acestora, pentru a dezvolta o rețea de idei pertinente, care să conducă la dezvoltarea și implementarea unor politici publice alternative celor existente pentru copiii cu TSA.
Proiectul "Creșterea Implicării ONG-urilor și partenerilor Sociali în Promovarea Politicilor Publice Alternative PentruCopiii cu TSA", proiect SIPOCA 313/11070, a fost lansat în luna iulie de Asociația Help Autism, o organizație ce luptă pentru recuperarea și integrarea copiilor afectați de tulburare de spectru autist (TSA).

Mai puternici pentru copiii cu autism!