Moderator: Raiu Sergiu

de Sergiu -Altele
#87
În cadrul proiectului „Creșterea implicării ONG-urilor și partenerilor sociali în promovarea politicilor publice alternative pentru copiii cu TSA (ONGPP)”, proiect SIPOCA 313/110709 finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), implementat de ASOCIAȚIA HELP AUTISM, pentru lunile iulie-noiembrie 2019 este prevăzută activitatea A7. Derularea campaniei de advocacy și înaintarea propunerilor alternative la politicile publice cu următoarele 3 subactivități:
A7.1 Derularea campaniei de advocacy (Iulie 2019 - Octombrie 2019)
A7.2 Înaintarea propunerilor alternative la politicile publice în vederea aprobării lor de către autoritatea publică centrală responsabilă în domeniu (Iulie 2019 - Octombrie 2019)
A7.3 Organizarea și derularea Conferinței finale (August 2019 - 9 Noiembrie 2019)

Această campanie de Advocacy face parte dintr-o campanie mai amplă de Advocacy, începută acum mai bine de 10 ani de către Asociația Help Autism în vederea îmbunătățirii sistemului de furnizare a serviciilor pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist. De asemenea, menționăm faptul că deși în cadrul prezentului proiect, campania de advocacy este prevăzută a se desfășura pe parcursul a 3 luni, începând cu luna iulie 2019, având în vedere contextul social și politic din prezent, am fost nevoiți ca în ultimele luni să demarăm o serie de acțiuni pentru a discuta cu reprezentanți ai Guvernului și ai instituțiilor administrației centrale (ANPDCA, INSP, MS, MEN, MFP, CNAS, CNSMLA) în vederea îmbunătățirii sistemului de furnizare a serviciilor pentru copii și adulții cu tulburări din spectrul autist. Așadar, aceste demersuri exced acțiunile asumate strict pe proiect, dar le descriem succint, pentru a avea o viziune de ansamblu asupra demersurilor pentru că scopul final al tuturor acestor acțiuni este același cu cel al obiectivelor asumate în proiect: „îmbunătățirea capacității reprezentanților ONG-urilor de a evalua impactul reglementărilor, de a formula și promova prin Advocacy propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul furnizării serviciilor specializate integrate adresate copiilor cu tulburări din spectrul autist și familiilor lor”.

Descriem mai jos în ordinea descrescătoare derulării acțiunilor demarate începând de la cea mai recentă acțiune și până la primele demersuri făcute în ultima perioadă în ceea ce privește campania de Advocacy derulă de Asociația Help Autism și Rețeaua RO TSA împreună cu partenerii săi (FEDRA - Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări din Spectrul Autist; Autism România - Asociația Părinților Copiilor cu Autism; Asociația Autism Voice, ș.a.):

12.08.2019-16.082019 - Trimiterea pe e-mail a documentului privind propunerea de politică publică alternativă în domeniul autismului tuturor membrilor GT al proiectului, către toate DGASPC-urile din țară și către factorii decidenți care ar putea fi interesați de acest subiect

12.08.2019 - Publicarea pe site-ul www.helpautism.ro a Propunerii de Politică Publică Alternativă în domeniul furnizării serviciilor pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist și familiilor acestora. Aceasta poate fi accesată la următorul link: https://www.helpautism.ro/proiecte-exte ... ca-publica

02.08.2019 și 9.08.2019 - Primirea feedback-ului din partea ANPDCA a draftului de propunere de politică ce urmează a fi pusă în dezbatere publică în cadrul proiectului: „Creșterea implicării ONG-urilor și partenerilor sociali în promovarea politicilor publice alternative pentru copiii cu TSA (ONGPP)”, proiect SIPOCA 313/110709 finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

01.08.2019 - Participare la dezbaterea de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale privind propunerea de modificare/completare a proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001

30.07.2019 - Trimiterea pe e-mail către Ministerul Muncii și Justiției Sociale a unor propuneri privind propunerea de modificare/completare a proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001 și înregistrarea acestei propuneri pe 1.08.2019

30.07.2019 - Participarea la cea de-a 4-a întâlnire a Comitetului pentru elaborarea Planului Național pentru Autism 2020-2022.

29.07.2019 - Participare la Ministerul Sănătății la Dezbaterea privind proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății.

26.07.2019 - Trimiterea către ANPDCA a draftului de versiune privind propunerea de politică publică alternativă în domeniu copiilor cu TSA și a familiilor acestora.

24.07.2019 - Trimiterea unei Propuneri către Ministerul Sănătății de introducere a unor prevederi în L95/2006. Comunicatul emis de Asociația Help Autism în privința acestui demers se găsește și la următorul link:
https://www.helpautism.ro/proiecte/rete ... cii-conexe

19.07.2019 - Răspuns venit din partea MEN privitor la MEMORIUL depus.

10.07.2019 - Primire din partea CNAS a unui răspuns precum că propunerea noastră de sincronizare a termenului de „chestionar tip screening” nu a fost introdusă în Ordinul nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, dar că va fi luată în calcul în următoarele modificări de acte normative.

10.07.2019 - S-a trimis către ANPDCA o ADRESĂ prin care-i înștiințăm asupra acordului primit de la MS, CSMLA de a se implica în campania de conștientizare prin CNA și solicitarea de a ne susține și ANPDCA în demersul campaniei de conștientizare prin CNA. Le-am trimis și versiunile audio și video a mesajului de interes public
MESAJ DE INTERES PUBLIC –VOCE MASCULINA : https ://www.youtube.com/watch ?v=3_MNU5gGO9k&feature=youtu.be;
MESAJ DE INTERES PUBLIC – VOCE FEMININA : https ://www.youtube.com/watch ?v=8mmrgfn2gvU&feature=youtu.be
CLIP VIDEO – VOCE FEMININĂ: https://www.youtube.com/watch?v=4ixRYOi ... e=youtu.be
CLIP VIDEO – VOCE MASCULINĂ: https://www.youtube.com/watch?v=uJDrrSCsRn4

09.07.2019 - Răspuns SGG privind stadiul Planului Național pe Autism 2020-2022

03.07.2019 - HA, Rețeaua RO TSA, FEDRA, Autism România trimit un e-mail către Cabinetul dnei Secretar de Stat Oana Pintilei din cadrul SGG pentru a întreba de stadiul lucrărilor privind elaborarea Planului Național pentru Autism 2020-2022 având în vedere apropierea datei de 1 August ca dată de finalizare asumată, a Planului Național pentru Autism 2020-2022

26.06.2019 - MEMORII depuse la cei 4 semnatari ai Protocolului din 2 Aprilie 2019: Ministerul Sănătății, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Finanțelor Publice, Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Alături de aceste 4 instituții am depus același MEMORIU și la Guvernul României și Secretariatul General al Guvernului.

14.06.2019 - Am înregistrat la CNSMLA o adresă prin care le solicităm să fie parteneri într-o campanie de conștientizare derulată prin CNA privitor la diagnosticarea timpurie a copiilor cu TSA

07.06.2019 - Ședință CPR. Daniela Bololoi, președinte Asociația Help Autism împreună cu Anca Dumitrescu au participat la Colegiul Psihologilor din România la o întâlnire de lucru. Din postarea de pe Facebook rezultă: „Am petrecut ziua de azi alături de colegii noștri din Consiliul Director al CPR, unde am susținut, s-a dezbătut și s-au votat condițiile ce sunt necesare a fi îndeplinite de către specialiștii care activează în recuperarea persoanelor TSA. Azi CPR va transmite comunicatul oficial astfel incat sa putem genera URGENT prima lista de psihologi care ar putea intra in decontare cu medicul de psihiatrie si accesa decontare pe terapie pentru recuperarea persoanelor diagnosticate cu TSA”. Sursa: Facebook Daniela Bololoi

06.06.2019 - Primirea unui răspuns din partea Institutului Național de Sănătate a Mamei și Copilului „Alessandrescu Rusescu” prin care ne invită la o întâlnire la sediul instituției menționate pentru a discuta aspectele enumerate în Adresa trimisă.

05.06.2019 - Depunerea la CNA a unei noi solicitări privind demararea unei campanii media de transmitere a unui mesaj de interes public privind diagnosticarea timpurie a copiilor cu tulburări din spectrul autist. Este a 4-a solicitare depusă deoarece s-a convenit cu ANPDCA asupra unei alte variante a mesajului de interes public, agreată de CNSMLA: „Pentru depistarea primelor semne ale autismului, este importantă testarea periodică a copilului tău între 1 și 3 ani. Adresează-te medicului de familie”.

29.05.2019 - Depunerea la CNA a unei noi solicitări privind demararea unei campanii media de transmitere a unui mesaj de interes public privind diagnosticarea timpurie a copiilor cu tulburări din spectrul autist. Este a 3-a solicitare depusă deoarece s-a convenit asupra unei alte variante a mesajului de interes public: Pentru depistarea primelor semne ale autismului, solicitaţi medicului de familie să testeze periodic copilul la fiecare control de la 6 luni la 3 ani.

24.05.2019 - MEN ne răspunde pe e-mail privind punerea la dispoziție a Protocolului semnat pe 2 aprilie

22.05.2019 - Primirea unui răspuns din partea Institutului Național de Sănătate Publică privind datele statistice pe care le-am solicitat. Aceștia ne-au pus la dispoziție datele statistice solicitate

21.05.2019 - Postare Facebook Daniela Bololoi: „Plecate de la COPSI with Anca Dumitrescu, Mihaela Stan, Covaci Lili, Geanina Cucu Ciuhan. Facem pași importanți, însă suntem departe de a avea decontare începând cu 1 iulie pentru toate persoanele cu TSA din România :(. Din păcate specialiștii care nu au drept de liberă practică și care nu își exercită profesia prin cabinete individuale sau societăți profesionale nu vor putea să se regăsească pe lista colegiului la 1 iulie. Legislația ne constrânge. Așa că într-un prim pas, vor putea accesa decontare persoanele cu TSA care primesc servicii oferite de psihologi, psihopedagogi, psihoterapeuti, kinetoterapeuți, logopezi cu drept de liberă practică și cu competențe dobândite prin intermediul unui curs de formare de minimum 40 ore în metode validate științific pe TSA, curs acreditat de catre COPSI și care depun pe pe site-ul colegiului o declarație pe proprie răspundere că doresc să acceseze decontare pe servicii conexe pe TSA, nu sunt suspendați și implicit își exercită profesia prin cabinete sau societăți civile profesionale. În pasul doi încercăm să găsim soluții împreună, astfel încât să se poată accesa servicii în număr mai mare. Ținem aproape și vă ținem la zi atât noi psihologii și ONG-urile care facem parte din grupul de lucru, cât și CPR-ul. Ținem aproape și cu CNAS. Deschiderea lor a fost mare și au înțeles că în forma actuală de decontare, vorbim de un acces teoretic la servicii și nu practic. #maienevoiedeputinarabdare chiar dacă pare că nu mai avem așa ceva, e musai să ne-o regăsim!” Sursa: Facebook Daniela Bololoi

21.05.2019 - Depunerea unei ADRESE către Institutul Național de Sănătate Publică prin care solicităm date statistice pentru fundamentarea propunerii de politică publică

20.05.2019 - Întâlnire la CNAS. Postare Facebook Daniela Bololoi: „Astăzi în întâlnirea de la CNAS am concluzionat următoarele:
- vrem decontare pe servicii de recuperare începând cu 1 iulie? Dacă da este musai ca noi ONG-urile la nivel național, împreună cu CPR să centralizăm rapid numărul de specialiști care au competențe în recuperarea persoanelor cu TSA, repartizați pe județe precum și numărul de persoane care au nevoie de astfel de servicii, repartizate la fel, pe județe;
- vrem ca și specialiști angajați în cadrul ONG-urilor să poată accesa decontare prin CNAS? Dacă da, e musai ca MS să gaseasca o variantă de licențiere a ONG-urilor pe servicii conexe, altfel DOAR PSIHOLOGII care prestează servicii în cadrul cabinetelor individuale vor putea deconta servicii conexe ptr TSA;
- vrem ca suma alocată pe serviciu conex, adică de recuperare, să ajungă integral în folosul persoanei pentru care se prestează serviciu, atunci CNAS gândește o modalitate încrucișată de verificare a traseului banilor și a calități și rezultatele serviciului prestata. Cu alte cuvinte, dragi colegi psihologi și dragi părinți avem nevoie de voi ca să putem să accesăm decontarea începând cu 1 iulie, pentru a ne mobiliza și constitui registrele de specialiști și de persoane cu TSA.
Mâine dimineață avem întâlnire la CPR. Revenim cu status și propunerea de a vă mobiliza. ”. Sursa: Facebook Daniela Bololoi

17.05.2019 - Depunerea unei ADRESE către Institutul Național de Sănătate a Mamei și Copilului „Alessandrescu Rusescu” București, în vederea unei colaborări cu Asociația Help Autism pe mai multe aspecte.

17.05.2019 - Depunerea la CNA a unei noi solicitări privind demararea unei campanii media de transmitere a unui mesaj de interes public privind diagnosticarea timpurie a copiilor cu tulburări din spectrul autist. Este a 2-a solicitare depusă deoarece s-a convenit asupra unei alte variante a mesajului de interes public: Copiii cu autism au mai multe șanse de recuperare dacă îi diagnosticăm în primii 3 ani de viață. Solicită medicului de familie să testeze periodic copilul pentru a depista primele semne ale autismului.

16.05.2019 - Depunerea unei ADRESE către Institutul Național de Sănătate Publică prin care solicităm date statistice pentru fundamentarea propunerii de politică publică

16.05.2019 - La invitația CNA, 2 experți au participat la ședința publică de consiliu al membrilor CNA pentru a vedea cum se prezintă din partea unor ONG-uri o campanie media a unui mesaj de interes public.

14.05.2019 - Ministerul Sănătății ne dă un răspuns pe e-mail cu privire la protocol

14.05.2019 - ANPDCA trimite date statistice privind persoanele cu TSA

13.05.2019 - Solicitare către ANPDCA pentru a ne pune la dispoziție date statistice privitoare la copiii cu TSA

13.05.2019 - Trimiterea unor ADRESE unor instituții pentru a solicita date privind numărul persoanelor cu TSA înregistrate. Având în vedere că pentru fundamentarea propunerii de politică publică aveam nevoie de date statistice, am cerut date privitoare la numărul persoanelor cu TSA unor instituții precum: Ministerul Sănătății (MS), Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog (CNSMLA), Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) care să ni le pună la dispoziție în baza Legii 544/2001, privind accesul la informațiile de interes public.

08.05.2019 - Postare Facebook Anca Dumitrescu, președinte Asociația Autism Voice „La intalnirea de azi de la colegiu s-au abordat mai multe aspecte, dar voi scrie pe scurt doar cateva lucruri despre cele relevante pentru ceea ce poate face COPSI in Planul National pentru Autism. M-a surprins placut ca am gasit deschidere din partea membrilor care au reprezentat colegiul (Geanina Cucu-Ciuhan, Adrian Rosan, Florinda Golu si presedintele colegiului Ion Dafinoiu). S-a format un grup de lucru care in scurt timp va definitiva standardele in ceea ce priveste formarea in interventii validate in cazul copiilor/persoanelor cu autism.
Trebuie atinse doua puncte:
1. Formarea minima pe care un specialist cu drept de libera practica (psihologie clinicia, psihoterapie, psihopedadogie speciala, psihologie educationala) trebuie sa o aiba pentru a putea fi trecut in registrul psihologilor care au competente in a lucra cu copiii cu autism si a se regasi pe lista ce va fi trimisa catre CNAS si vor putea deconta.
2. Acreditarea de programe de lunga durata in interventiile validate stiintific: ABA sau PECS as mentiona in acest moment.
Pentru punctul 1, cel mai probabil se va merge pe un curs de formare continua de scurta durata de minim 40 ore si poate merge pana la 60/70 ore – pentru a putea fi considerat psiholog cu competente in autism si a putea deconta (similar cu ceea ce impune si BACB pentru pregatirea ca RBT). Ce m-a surprins, nu știu în ce mod să menționez…. Este ca un psiholog cu experienta de 3 luni in lucru cu copii cu autism a fost foarte revoltat si a starnit o intreaga discutie cum ca nu este nevoie de un curs de formare in ABA, sau alte interventii, pentru ca el stie oameni care lucreaza bine si stiu ce fac si nu i se pare normal sa mai faca vreun curs. Intrebarea mea este, cum se poate demonstra expertiza unui specialist intr-un domeniu, fara un curs care sa ateste un minim de competente? Suntem in ”punctul zero”, in care trebuie sa reglementam un intreg domeniu si sa stabilim niste standarde minime de formare. Stiu ca in discutia de azi, nu au putut fi inclusi specialistii BCBA care nu sunt inscrisi in colegiu, insa a trebuit sa ne raportam la ceea ce poate face COPSI, iar COPSI poate reglementa in acest moment doar activitatea psihologilor cu drept de libera practica. Stiu care este imaginea de ansamblu si toate elementele care trebuie reglementate, insa azi a fost doar despre ceea ce poate face colegiul, iar discutia a fost foarte eficienta din punctul meu de vedere.Domeniul poate fi reglementat avand viziune si un plan pe termen lung, apoi prin atingerea obiectivelor specifice pas cu pas”. Sursa: Facebook Daniela Bololoi

03.05.2019 - MFP răspunde pe mail că vor reveni cu un răspuns la solicitarea depusă pe 15.04.2019 cu privire la protocolul semnat la 2 aprilie 2019

25.04.2019 - Trimiterea unor SOLICITĂRI către MS, MFP, MEN, CNAS privind protocolul semnat pe 2 aprilie. Având în vedere că susținerea și integrarea în societate a persoanelor cu tulburări din spectrul autist nu necesită doar servicii medicale sau conexe actului medical, ci și servicii sociale și educaționale, pe data de 2 aprilie 2019 a fost semnat de către Ministerele Sănătății , Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Educației Naționale și CNAS un protocol de colaborare privind implementarea măsurilor necesare creșterii accesului persoanelor diagnosticate cu tulburări de spectru autist la servicii integrate de sănătate, sociale și de educație. Obiectivele protocolului vizează crearea unui subprogram exclusiv pentru persoanele cu TSA în cadrul Programului națională de sănătate mintală, organizarea și desfășurarea unui program de instruire a cadrelor didactice, consilierilor școlari și asistenților sociali. Va fi avută în vedere și instruirea familiilor copiilor diagnosticați cu tulburări în spectrul autist. Aceste obiectivele se vor derula începând cu semestrul II al anului 2019, pe o perioadă de 3 ani. Informația de mai sus despre semnarea acestui document au fost publicate pe site-urile instituțiilor semnatare, dar nu și documentul în sine. În acest sens, pe 24 aprilie, am depus la registraturile celor 4 instituții semnatare a protocolului SOLICITĂRI, ca în baza Legii 544 privind accesul liber la informațiile de interes public să ne pună la dispoziție protocolul. Ministerul Finanțelor Publice a răspuns pe e-mail.

22.04.2019 - Depunerea la CNA a unei solicitări privind demararea unei campanii media de transmitere a unui mesaj de interes public privind diagnosticarea timpurie a copiilor cu tulburări din spectrul autist. Propusesem 3 variante a mesajului de interes public: VARIANTA 1. Șansele recuperării copilului cu autism cresc odată cu diagnosticarea precoce. Solicită medicului tău de familie aplicarea chestionarului în autism. VARIANTA 2. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii trei ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screening-ului în autism.
VARIANTA 3. Diagnosticarea la timp și intervenția specializată sunt esențiale pentru recuperarea copilului cu autism. Adresează-te medicului de familie.

17.04.2019, 22.05.2019, 12.06.2019 - Organizarea a 3 întâlniri de Lucru cu un Grup Interministerial, pe baza unor INVITAȚII trimise pe e-mail reprezentanților instituțiilor și membrilor Colegiului RO TSA de către ANPDCA și echipa de implementare a proiectului. Grupurile de lucru interministeriale au inclus consultarea a 31 de reprezentanți din 17 organizații neguvernamentale care oferă servicii persoanelor cu TSA și 18 reprezentanți ai instituțiilor: Ministerul Sănătății (MS), Ministerul Educației Naționale (MEN), Ministerul Finanțelor Publice (MFP), Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS) prin Autoritatea Națională pentru protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA); Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS); Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog (CNSMLA); Spitalul de Psihiatrie Titan, București, Autoritatea Națională a Calificărilor (ANC), Centrul Mun. București de Resurse și Asistență Educațională (CMBRAE), Serviciul de Evaluare Complexă (SEC) din cadrul DGASPC-urilor sector 3 și 6, București și Universitatea București. Cele 3 întâlniri cu un Grup de Lucru Interministerial au avut loc cu o frecvență lunară, la un interval de o lună una față de cealaltă după cum urmează: a). Întâlnire de lucru I: 17 aprilie 2019, b). Întâlnire de lucru II: 22 mai 2019, c). Întâlnire de lucru III: 12 iunie 2019.

15.04.2019-09.07.2019 - Au fost organizate 8 sesiuni de instruire în domeniul advocacy cu reprezentanți din ONG-uri în toate cele 8 regiuni de dezvoltarea a României după cum urmează:
a) 15-16.04.2019 – Iași (Regiunea Nord Est)
b) 18-19.04.2019 – Timișoara (Regiunea Vest)
c) 6-7.05.2019 – București (Regiunea Buc.-Ilfov)
d) 18-19.05.2019 – București (Regiunea Sud Muntenia)
e) 13-14.06.2019 – Brașov (Regiunea Centru)
f) 20-21.06.2019 – Craiova (Regiunea Sud Vest Oltenia)
g) 4-5.07.2019 – Cluj (Regiunea Nord Vest)
h) 8-9.07.2019 – Constanța (Regiunea Sud Est).
În total 96 de reprezentanți ai sectorului neguvernamental au fost instruiți în advocacy în toate cele 8 sesiuni de formare. Dintre aceștia, în funcție de regiune au fost:
1. Regiunea Nord-Est (Iași) – 14 participanți;
2. Regiunea Vest (Timișoara) – 11 participanți;
3. Regiunea București-Ilfov (București) – 15 participanți;
4. Regiunea Sud-Muntenia (București) – 12 participanți;
5. Regiunea Centru (Brașov) – 10 participanți;
6. Regiunea Sud-Vest Oltenia (Craiova) – 9 participanți;
7. Regiunea Nord-Vest (Cluj) – 14 participanți;
8. Regiunea Sud-Est (Constanța) – 11 participanți.

12.04.2019 - Postare Facebook Daniela Bololoi: „De la Conferința ABA la Colegiul Psihologilor with Anca Dumitrescu Încă o veste foarte bună! Acredităm "Program de formare profesională de lungă durată pentru obținerea competențelor generale în Analiză Aplicată a Comportamentului". Mâine la ora 15.00, în cea de-a doua zi a Conferinței Internaționale ABA, în plen, dezbatem toate detaliile. Ca părinte și specialist simt pentru prima dată în atâția ani că strădania noastră a tuturor celor care credem în șansa la recuperare a persoanelor cu autism: ONG-uri, părinți, specialiști în recuperare, medici psihiatri Ramona Octaviana Gheorghe, reprezentanți al instituțiilor publice implicați activ Pintilei Oana Elena, Codres Adina, Iza Matac, Mihaela Ungureanu, etc, Gabriela Podasca, etc. DĂ REZULTATE!! Mulțumesc tuturor pentru implicare. Ținem aproape, de acum este și mai important să lucrăm împreună”. Sursa: Facebook Daniela Bololoi.

02.04.2019 - Postare Facebook Daniela Bololoi: „02 Aprilie, Ora 11.30. Participare la ceremonie semnare Protocol de colaborare între MS,CNAS,MEN și MFP privind implementarea măsurilor necesare creșterii accesului persoanelor diagnosticate cu tulburare de spectru autist la servicii integrate de sănătate,sociale și de educatie. Semnează și promit! with Anca Dumitrescu. "Vom aloca fonduri pentru 5 ore de terapie pe săptămână pentru fiecare copil diagnosticat cu TSA" declară doamna Prim Ministru azi de 2 aprilie! Detalii mai multe la știri! Mulțumim doamnei Secretar de stat Pintilei Oana Elena coordonator al Comitetului pentru elaborarea Planului National pentru Autism 2020-2022 pentru că a făcut posibil acest prim pas uriaș în susținerea persoanelor cu autism și a familiilor acestora! cu Manuela Harabor, Liuba Iacoblev, Anca Dumitrescu, Mihaela Stan”. Sursa: https://www.facebook.com/daniela.bololoi.1

22.03.2019 - Desemnarea membrilor Colegiului Director al Reţelei RO TSA.
Candidaturile au fost depuse până la data de 5 martie, candidații au fost postați pe forum la data de 7 martie, iar perioada de votare a durat 4 zile până pe data de 11 martie 2019. Potrivit secțiunii special create pe forumul proiectului, care cuprinde descrierea fiecărui candidat pe fiecare regiune în parte, precum și modalitatea de votare, s-au stabilit rezultatele finale, în urma voturilor exprimate. Sursa: viewtopic.php?f=13&t=62

07.03.2019-11.03.2019 - Etapa de votarea a candidaților Colegiului Rețelei RO TSA. Au fost postate pe FORUM candidaturile pentru fiecare dintre cele 8 regiuni. Începând din 7 martie 2019 până luni 11 martie 2019, ora 23.59 reprezentanții Rețelei RO TSA au fost rugați pe e-mail să-și exprime votul pentru unul dintre candidaţii din fiecare din cele 8 regiuni. Reprezentanții Rețelei RO TSA au fost rugați să voteze o singură dată doar un reprezentant al regiunii din care făceau parte. Sursa:viewforum.php?f=13&sid=99629d861e62f78e202db46fecfca624

1.03.2019-5.03.2019 - Depunerea candidaturilor din partea reprezentanților ONG-urilor din grupul țintă al proiectului PACA pentru un post de reprezentant al regiunii în Colegiul Director al Rețelei RO TSA. Din Colegiul Rețelei RO TSA urmează să facă parte câte un reprezentant din fiecare din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României și președintele Colegiului RO TSA.

21.02.2019 - Asociația Help Autism și Rețeaua RO TSA participă la Guvern la cea de-a 2-a întâlnire a Comitetului pentru elaborarea Planului Național pentru Autism 2020-2022.

20.02.2019 - Asociația HA organizează conferința de lansare a Rețelei RO TSA.
La conferința de lansare a proiectului și a rețelei RO TSA ce a avut loc la București în data de 20.02.2019 au fost prezente 46 de persoane. Dintre acestea 37 au fost reprezentanți ai ONG-urilor și 9 reprezentanți ai instituțiilor publice, dintre care ANPDCA și SGG, MEN, DAS Râmnicu Vâlcea, iar din partea sectorului neguvernamental au fost prezenți reprezentanți din partea a 23 de ONG-uri din Tulcea, București, Argeș, Brașov, Timișoara, Bihor, Suceava, Câmpulung Muscel, Constanța, Botoșani, Târgu Mureș.

13.02.2019 - SGG trimite pe e-mail invitație pentru participarea la cea de-a 2-a întâlnire a Comitetului pentru elaborarea Planului Național pentru Autism 2020-2022

12.02.2019-21.03.2019 - În perioada februarie-martie 2019 au avut loc 8 întâlniri de lucru în toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României. La aceste întâlniri au participat în total 151 de persoane dintre care 90 persoane din autoritățile și instituțiile publice (personal de conducere și de execuție) și 61 de reprezentanți ai ONG-urilor au fost informați privind metoda Evaluării Impactului Reglementării și au propus soluții concrete la probleme identificate în furnizarea serviciilor pentru persoanele cu TSA și familiile acestora. Calendarul celor 8 consultări regionale (RIA), s-a desfășurat după cum urmează:
a) 12-13.02.2019 – Cluj (Regiunea Nord Vest)
b) 15-16.02.2019 - Brașov (Regiunea Centru)
c) 18-19.02.2019 – București (Regiunea Sud Muntenia)
d) 22-23.02.2019 –Constanța (Regiunea Sud Est)
e) 11-12.03.2019 – Timișoara (Regiunea Vest)
f) 14-15.03.2019 – Iași (Regiunea Nord Est)
g) 18-19.03.2019 – Craiova (Regiunea Sud Vest Oltenia)
h) 20-21.03.2019 - București (Regiunea Buc.-Ilfov)

04.02.2019 - Asociația Help Autism trimite din partea Rețelei RO TSA către Comitetul din cadrul SGG, un raport privind analiza nevoilor în domeniul serviciilor integrate pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist. În luna ianuarie 2019 a fost lansată o consultare online prin intermediul e-mailului și în baza ei au fost colectate 47 de răspunsuri de la reprezentanți din instituții, membri ai grupului țintă al proiectului și reprezentanți din ONG-urile din Rețeaua RO TSA. În urma consultării online a fost înaintat Comitetului pentru elaborarea Planului Național pentru Autism 2020-2022 un Raport de Analiză a Nevoilor și Propuneri de Soluții în Domeniul Furnizării Serviciilor Specializate Integrate pentru Persoanele cu Tulburări din Spectrul Autist.

17.01.2019 - SGG trimite ROF-ul Comitetului pentru elaborarea Planului Național pentru Autism 2020-2022 și solicită instituțiilor și ONG-urilor trimiterea de date despre autism până pe 28.01.2019

14.01.2019 - Asociația Help Autism ca reprezentant al Rețelei RO TSA participă la Guvernul României la prima întâlnire a Comitetului pentru elaborarea Planului Național pentru Autism 2020-2022.

08.01.2019 - SGG anunță amânarea primei ședințe a Comitetului

07.01.2019 - Asociația HA revine cu un e-mail către SGG prima întâlnire a Comitetului

17.12.2018 - Asociația Help Autism trimite un e-mail către SGG numele persoanelor care vor participa la prima întâlnire de lucru a Comitetului pentru elaborarea Planului Național pentru Autism 2020-2022

14.12.2018 - SGG răspunde pe e-mail Asociației Help Autism privitor la ADRESA de a lua parte la întâlnirile Comitetului pentru Elaborarea Planului Național pentru Autism 2020-2022

14.12.2018 - Asociația Help Autism trimite pe e-mail o ADRESĂ către SGG prin care face cunoscut proiectul și solicită să ia parte la întâlnirile Comitetului pentru Elaborarea Planului Național pentru Autism 2020-2022.

04.12.2018-30.01.2019 - Au fost organizate 8 consultări regionale de tip focus-grup, după cum urmează:
a) 4.12.2018 – Brașov (Regiunea Centru)
b) 7.12.2018 – Cluj (Regiunea Nord Vest)
c) 11.01.2018 – București (Regiunea Sud Muntenia)
d) 17.01.2019 – București (Regiunea Buc.-Ilfov)
e) 18.01.2019 – Constanța (Regiunea Sud Est)
f) 21.01.2019 – Timișoara (Regiunea Vest)
g) 28.01.2019 – Iași (Regiunea Nord Est)
h) 30.01.2019 – Craiova (Regiunea Sud Vest Oltenia)
Au fost consultați 139 reprezentanți din grupul țintă al proiectului din:
1.Organizații în domeniul furnizării serviciilor specializate adresate copiilor cu tulburări din spectrul autist și familiilor lor
2.Reprezentanți din instituții: DGASPC-uri, CȘEI, CJRAE, DAS/SPAS, Centre de Sănătate Mintală, Inspectorate Școlare Județene, cabinete medicale individuale, cabinete psihologice

19.11.2018 - Premierul României, Viorica Dăncilă a înființat un comitet care va elabora Planul național pentru autism. Comitetul pentru elaborarea Planului Național pentru Autism în perioada 2020 – 2022 a fost înființat printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dăncilă, publicată luni, 19.11.2018 în Monitorul Oficial.
Conform deciziei premierului, Comitetul este un organism interministerial, cu rol consultativ, fără personalitate juridică, având în componență Secretariatul General al Guvernului (SGG), Aparatul de lucru al prim-ministrului, Ministerul Sănătății (MS), Ministerul Educației, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Finanțelor, Centrul Național de Sănătate Mintală, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție.
Comitetul are ca obiectiv principal „elaborarea Planului național pentru autism pentru perioada 2020 – 2022, în vederea îmbunătățirii condițiilor de viață ale persoanelor cu tulburări din spectrul autist”.Acest Plan național va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea MS.

August-septembrie 2018 - Realizarea unei cercetări calitative - colectarea datelor s-a realizat prin interviuri în profunzime prin realizarea a 3 ghiduri de interviu, iar datele au fost culese în cele 8 regiuni de dezvoltare de către 2 experți în politici publice în perioada august-septembrie 2018. Fiecare dintre aceste 3 ghiduri au conținut între 25 și 40 de întrebări deschise. Au fost colectate 134 de interviuri prin metode de comunicare electronică (email sau telefon), dar cele mai multe prin vizitele care s-au realizat prin deplasarea experților la sediile instituțiilor și asociațiilor. La sediile asociațiilor au fost de asemenea realizate interviurile cu părinții/aparținătorii copiilor cu TSA. În urma interviurilor s-a realizat un raport de cercetare calitativă ce se găsește pe FORUMUL proiectului PACA la adresa: http://paca.helpautism.ro/

Iulie 2018 - Asociația Help Autism demarează implementarea proiectului „Creșterea implicării ONG-urilor și partenerilor sociali în promovarea politicilor publice alternative pentru copiii cu TSA (ONGPP)”, proiect SIPOCA 313/110709 finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA). În cadrul proiectului începând cu luna iulie 2018 încep demersurile de contactare a ONG-urilor furnizoare de servicii pentru persoanele cu autism în vederea încheierii unor acorduri de colaborare pentru înființarea unei coaliții de ONG-uri în autism, denumită ulterior Rețeaua RO TSA, din care în prezent fac parte 80 de ONG-uri cu reprezentativitate la nivel național. Sursa: http://paca.helpautism.ro/

26.02.2018 - Viorica Dăncilă a fost reclamată la Consiliul pentru Combaterea Discriminării (CNCD) după ce a folosit în mod peiorativ termenul autist, ca să atace anumiți politicieni. În Același timp și CNCD s-a autosesizat. Ea a scapat de sancțiuni prin votul membrilor CNCD, iar ulterior și-a cerut scuze și a luat-o ca și consilier pe actrița Manuela Harabor, care cunoaște problemele celor care suferă de autism. Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, întrunit în şedinţa de soluţionare a petiţiilor în data de 26.02.2018, a dezbătut declarația doamnei Prim-ministru Dăncilă Viorica Vasilica, din cadrul interviului acordat la televiziunea Antena 3, în seara zilei de 15 februarie 2018, care a avut următorul conținut: “Aceşti oameni cred că sunt autişti şi nu văd şi nu aud ceea ce este vizibil pentru toţi cei de bună credinţa”, hotărând că declarația în cauză se incadrează în limitele libertății de exprimare și nu constituie discriminare. De asemenea, lipsa intervenției moderatorului Mihai Gâdea nu constituie discriminare. Vot: Decizia a fost adoptată cu majoritatea celor prezenți (7 voturi pentru și 1 vot împotrivă). Hotărârea motivată va fi comunicată părţilor, în termen legal, şi este supusă căii de atac la instanţa de contencios administrativ. Sursa:http://cncd.org.ro/2018-02-26-comunicat ... 26-02-2018

16.02.2018 - Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a decis să se autosesizeze cu privire la declarația doamnei Prim-ministru Dăncilă Viorica Vasilica, din cadrul interviului acordat la televiziunea Antena 3, în seara zilei de 15 februarie 2018, care a avut următorul conținut: „Aceşti oameni cred că sunt autişti şi nu văd şi nu aud ceea ce este vizibil pentru toţi cei de bună credinţa”.
Consiliul urmează să organizeze audierea doamnei Prim-ministru în data de 20 februarie 2018. În speță, va fi citat la audieri și moderatorul emisiunii respective, domnul Mihai Gâdea. În urma îndeplinirii procedurii legale, C.N.C.D. va analiza declarația în speță și comportamentul moderatorului, din perspectiva săvârșirii unei posibile fapte de discriminare, prin încălcarea dreptului la demnitate umană a persoanelor cu autism.
Sursa: http://cncd.org.ro/2018-02-16-comunicat ... uarie-2018

16.02.2018 - Premierul Viorica Dăncilă şi-a cerut scuze vineri 16.02.2018 după ce i-a calificat drept „autiști” pe cei care ar „dezinforma Uniunea Europeană”, pe motiv că „știu realitatea, dar nu vor să o accepte”.
Premierul Viorica Dăncilă își cere scuze public pentru declarația făcută în cadrul unei emisiuni televizate și precizează că prin comparația făcută nu a dorit să aducă jigniri persoanelor cu tulburări din spectrul autismului.”Îmi declar sprijinul ferm pentru persoanele cu dizabilități, indiferent de natura acestora. Sunt oameni care au nevoie de grija și de susținerea noastră. Avem datoria să dovedim înțelegere și umanitate, să le respectăm drepturile, să le apărăm demnitatea”, a afirmat prim-ministrul Dăncilă. Șeful Executivului subliniază că doar printr-o atenție constantă acordată persoanelor cu dizabilități putem contribui la integrarea acestora în societate și punerea în valoare a calităților lor. „M-am implicat activ în tot ceea ce înseamnă promovarea și apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Ca prim-ministru, voi folosi toate pârghiile legale pentru a pune în practică, în cel mai scurt timp, măsuri active destinate rezolvării dificultăților pe care le întâmpină semenii noștri”, a subliniat Viorica Dăncilă.Sursa: http://gov.ro/ro/stiri/comunicat-de-presa1518769098
Aceasta și-a cerut scuze și în fața camerelor de filmat, precizând că va lua legătura cu ONG-urile pentru a le spune personal că nu a vrut să fac nicio analogie. „Îmi pare rău, o să vedeţi în perioada următoare, nu am vrut să fac nicio analogie, dimpotrivă, pentru că întotdeauna am sprijinit persoanele cu probleme şi voi face acest lucru în continuare. Îmi pare rău că s-a făcut această analogie, nu a fost intenţia mea şi vă asigur că nu aş face acest lucru niciodată, am să iau legătura cu organizaţiile, am să sun personal şi am să le spun că nu a fost intenţia mea”, a afirmat Viorica Dăncilă. Sursa: https://stirileprotv.ro/stiri/politic/d ... tisti.html

15.02.2018 - Într-un interviu susținut, joi, 15 februarie 2018, la postul de televiziune Antena 3, Prim - Ministrul României, Viorica Dăncilă i-a criticat pe cei care „și-au pârât propria țară” în Parlamentul European, pe fondul modificărilor aduse legilor Justiției afirmând că: „Aceşti oameni cred că sunt autişti şi nu văd şi nu aud ceea ce este vizibil pentru toţi cei de bună credinţa”. Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=Cc5ZDquK8ec&t=304s (min. 5:11 sec.)
Comparația a stârnit un val de indignare în rândul părinților ce au copii ce suferă de această tulburare psihică. Autism România – Asociația părinților copiilor cu autism a trimis o scrisoare către Guvern.

25.04.2017 - Semnarea unui acord de colaborare între Asociația Help Autism și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) în vederea implementării proiectului „Creșterea implicării ONG-urilor și partenerilor sociali în promovarea politicilor publice alternative pentru copiii cu TSA (ONGPP)”, proiect SIPOCA 313/110709 finanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA)

Mai puternici pentru copiii cu autism!